அலுவலர்கள்

Thiyagarajan
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திரு. ம.சி. தியாகராசன்
துணை இயக்குநர்(நிருவாகம்)
02.01.1984
30.06.2020
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம், சென்னை
044 – 28190417
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி தி.உமா
துணை இயக்குநர்
:
:
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், சேலம்.
0427-2417741

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திரு. கா.பொ.இராசேந்திரன்
துணை இயக்குநர்
:
:
தமிழ் வளைச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், திருநெல்வேலி.
0462-2502521
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் தா.லலிதா
துணை இயக்குநர்
15.07.1998
31.05.2020
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், வேலூர்
0416 – 2256166
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மு. சம்சுதீன்
துணை இயக்குநர்
18.10.1990
31.05.2021
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், தூத்துக்குடி.
0461-2341499
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் க. சிவசாமி
துணை இயக்குநர்
16.07.1998
31.05.2019
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், திருச்சிராப்பள்ளி.
0431-2401031
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் க. பசும்பொன்
துணை இயக்குநர்
20.07.1998
30.11.2018
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், மதுரை.
0452 – 2530711
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் பெ. சந்திரா
துணை இயக்குநர்
24.03.1999
31.03.2019
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், ஈரோடு.
0424 – 2260607
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

முனைவர் ப. அன்புச்செழியன்
துணை இயக்குநர்
22.03.1999
28.02.2021
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், கோயம்புத்தூர்
0422 – 2300718

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி ப. விசயலட்சுமி
துணை இயக்குநர்
:
:
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், திருப்பூர்
0421-2971183

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

முனைவர் தா.லலிதா
துணை இயக்குநர்
15.07.1998
31.05.2020
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், சென்னை (பொ)
044-28190448

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி பி. ரெஜினாள்மேரி
உதவி இயக்குநர்

 

தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், திருநெல்வேலி.
0427-2417741

aluvalargal_03_200 by 200
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

முனைவர் ப. அன்புச்செழியன்
உதவி இயக்குநர்

 

தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், சேலம் (பொ).
0427-2417741

aluvalargal_03_200 by 200
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

முனைவர் க. பசும்பொன்
உதவி இயக்குநர்

 

தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், கன்னியாகுமரி (பொ).
04652-234508

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் க. சிவசாமி
உதவி இயக்குநர்
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், அரியலூர் (பொ).
04320-228188
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திரு. வெ.குமார்
உதவி இயக்குநர்
16.09.1981
30.06.2018
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், விருதுநகர்
04562 – 252596
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி க. பவானி
உதவி இயக்குநர்
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், காஞ்சிபுரம்.
044-27233969
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி ப. இராஜேசுவரி
உதவி இயக்குநர் (ஆட்சிமொழி)
27.07.1988
28.02.2021
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம், தருமபுரி (பொ).
04342 – 230774

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி அ. புவனேசுவரி
உதவி இயக்குநர் (தமிழ்)
02.01.1989
31.03.2022
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை.
044 – 28190413

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி ப. விசயலட்சுமி
உதவி இயக்குநர்
10.08.1988
31.08.2019
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், நாமக்கல்
04286 -281264

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திரு. கா.பொ.இராசேந்திரன்
உதவி இயக்குநர்

தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், தஞ்சாவூர்(பொ).
04362-271530

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

முனைவர் பெ.சந்திரா
உதவி இயக்குநர்

 

தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், திண்டுக்கல் (பொ).
0451-2461585

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி தி. உமா
உதவி இயக்குநர் (நிருவாகம்)
18.12.1986
30.06.2020
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,திருவள்ளூர் (பொ).
044-27664756

aluvalargal_03_200 by 200
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திரு. மு. சம்சுதீன்
உதவி இயக்குநர்
18.10.1990
31.05.2021
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், நீலகிரி.
0423 – 2449251