அலுவலர்கள்

Thiyagarajan
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திரு. ம.சி. தியாகராசன்
துணை இயக்குநர்(நிருவாகம்)
02.01.1984
30.06.2020
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம், சென்னை
044 – 28190417
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் தா.லலிதா
துணை இயக்குநர்
15.07.1998
31.05.2020
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், வேலூர்
0416 – 2256166
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் க. சிவசாமி
துணை இயக்குநர்
16.07.1998
31.05.2019
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், தூத்துக்குடி.
0461 – 2341499
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் க. பசும்பொன்
துணை இயக்குநர்
20.07.1998
30.11.2018
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், மதுரை.
0452 – 2530711
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் பெ. சந்திரா
துணை இயக்குநர்
24.03.1999
31.03.2019
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், ஈரோடு.
0424 – 2260607
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

முனைவர் ப. அன்புச்செழியன்
துணை இயக்குநர்
22.03.1999
28.02.2021
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், கோயம்புத்தூர்
0422 – 2300718

aluvalargal_03_200 by 200
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திரு. மு. சம்சுதீன்
உதவி இயக்குநர்
18.10.1990
31.05.2021
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், நீலகிரி.
0423 – 2449251

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திரு. வெ.குமார்
உதவி இயக்குநர்
16.09.1981
30.06.2018
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், விருதுநகர்
04562 – 252596
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி ச. சத்தியவதிபாய்
உதவி இயக்குநர்
31.12.1986
31.05.2018
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், திருவண்ணாமலை
04175 – 232927
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திரு. கா.பொ. இராசேந்திரன்
உதவி இயக்குநர்
15.12.1986
31.12.2021
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், தஞ்சாவூர்
04362 – 271530
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி தி. உமா
உதவி இயக்குநர் (நிருவாகம்)
18.12.1986
30.06.2020
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை.
044-28190409

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி ப. விசயலட்சுமி
உதவி இயக்குநர்
10.08.1988
31.08.2019
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், நாமக்கல்
04286 -281264

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி ப. இராஜேசுவரி
உதவி இயக்குநர் (ஆட்சிமொழி)
27.07.1988
28.02.2021
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை.
044 – 28190412

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி அ. புவனேசுவரி
உதவி இயக்குநர் (தமிழ்)
02.01.1989
31.03.2022
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை.
044 – 28190413

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திரு. த. காமராசு
உதவி இயக்குநர்
08.05.2015
30.06.2020
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், திருவள்ளூர்
044 -27664756