அலுவலர்கள்

Thiyagarajan
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திரு. ம.சி. தியாகராசன்
துணை இயக்குநர்(நிருவாகம்)
02.01.1984
30.06.2020
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம், சென்னை
044–28190417, 044–28190412, 044-28190413
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி தி.உமா
துணை இயக்குநர்
:18.12.1986
:30.06.2020
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், சேலம்.
044-28190409

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திரு. கா.பொ.இராசேந்திரன்
துணை இயக்குநர்
:15.12.1986
:31.12.2021
தமிழ் வளைச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், திருநெல்வேலி.
0462-2502521
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் தா.லலிதா
துணை இயக்குநர்
15.07.1998
31.05.2020
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், வேலூர்
044 – 28190409
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மு. சம்சுதீன்
துணை இயக்குநர்
18.10.1990
31.05.2021
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், தூத்துக்குடி.
0461-2341499
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் க. சிவசாமி
துணை இயக்குநர்
16.07.1998
31.05.2019
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், திருச்சிராப்பள்ளி.
0431-2401031
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் க. பசும்பொன்
துணை இயக்குநர்
20.07.1998
30.11.2018
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், மதுரை.
0452 – 2530711
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர் பெ. சந்திரா
துணை இயக்குநர்
24.03.1999
31.03.2019
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், ஈரோடு.
0424 – 2260607
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

முனைவர் ப. அன்புச்செழியன்
துணை இயக்குநர்
22.03.1999
28.02.2021
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், கோயம்புத்தூர்
0422 – 2300718

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி ப. விசயலட்சுமி
துணை இயக்குநர்
:10.08.1988
:31.08.2019
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம், திருப்பூர்
0421-2971183

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி ப. இராஜேசுவரி
உதவி இயக்குநர் (நிருவாகம்)
27.07.1988
28.02.2021
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம், சென்னை.
044 – 28190412

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி க. பவானி
உதவி இயக்குநர்
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், காஞ்சிபுரம்.
044-27233969
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி அ. புவனேசுவரி
உதவி இயக்குநர் (தமிழ்)
02.01.1989
31.03.2022
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை.
044 – 28190413

aluvalargal_03_200 by 200
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திரு.வ. சுந்தர்
உதவி இயக்குநர் (ஆட்சிமொழி)
20.01.1986
30.04.2024
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,சென்னை.
044 – 28190412

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

முனைவர் ம. சுசிலா
உதவி இயக்குநர் 
10.08.2000
30.06.2030
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
விருதுநகர்
04562 – 234508

aluvalargal_03_200 by 200
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திரு.பெ. இளங்கோ
உதவி இயக்குநர் 
23.07.2001
31.07.2030
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,தேனி
04546 – 251030

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி கு.ப. சத்தியபிரியா
உதவி இயக்குநர் 
09.08.2000
30.6.2033
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,விழுப்புரம்
04146 – 221366

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

முனைவர் இரா. அன்பரசி
உதவி இயக்குநர் 
13.12.1994
30.06.2027
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,கடலூர்
04142 – 292039

aluvalargal_03_200 by 200
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

முனைவர் ப. நாகராசன்
உதவி இயக்குநர் 
26.10.1994
31.07.2022
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,சிவகங்கை
04575 – 241487

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி சீ. சந்தானலட்சுமி
உதவி இயக்குநர் 
04.06.2009
30.09.2020
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,திருவள்ளூர்
044- 27664756

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி க. சித்ரா
உதவி இயக்குநர் 
05.08.2009
31.05.2029
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,பெரம்பலூர்
04328 – 225988

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெரும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
அலுவலக எண்:

திருமதி தே. ஜெயஜோதி
உதவி இயக்குநர் 
03.08.2009
30.09.2034
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், திருவண்ணாமலை
04175 – 232927