விண்ணப்பப் படிவங்கள்

வ.எண் பெயர் பதிவிறக்கம்
1 தமிழறிஞர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம்
2 அகவை முதிர்ந்த தமிழறிஞர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம்
3 திருக்குறள் முற்றோதல் பரிசு தொகை கோரும் விண்ணப்பம்
4 திருவள்ளுவர் விருது – விண்ணப்பப் படிவம்
5 பாரதியார் விருது – விண்ணப்பப் படிவம்
6 பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது – விண்ணப்பப் படிவம்
7 திரு வி க விருது – விண்ணப்பப் படிவம்
8 கி ஆ பெ விசுவநாதம் விருது – விண்ணப்பப் படிவம்
9 கபிலர் விருது – விண்ணப்பப் படிவம்
10 உ வே சா விருது – விண்ணப்பப் படிவம்
11 சிறந்த நூல்களுக்குப் பரிசு – விண்ணப்பம்
12 முதலமைச்சர் கணினித் தமிழ் விருது – விண்ணப்பம்
13 COMBINED APPLICATION FORM FOR GENERAL PROVIDENT FUND FINAL CLOSURE AND PENSION
14 தமிழ்ச் செம்மல் விருது விண்ணப்பம்
15 தமிழ் தாய் விருது – விண்ணப்பம்
16 தமிழ் வளர்ச்சிக்கான நூல் வெளியிட நிதியுதவித் திட்ட விண்ணப்பம்
17 மொழி பெயர்ப்பாளர் விருது விண்ணப்பம்
18 விருது விண்ணப்பம்
19 பள்ளி/கல்லூரி அளவில் நடத்துவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் விதிமுறைகள்
20 சிங்காரவேலர் விருது – விண்ணப்பம்
21 தமிழறிஞர்கள் நூல்கள் நாட்டுடைமை விவரப் படிவம்
22 உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் விருதுகள் – விண்ணப்பப் படிவம்