சென்னை மாவட்ட அளவில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கவிதை, கட்டுரை, பேச்சுப் போட்டிகள் சென்னை, எழும்பூர், மாநில அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 14.09.2018 அன்று காலை 9.00 மணி முதல் நடைபெற உள்ளது. | திருவள்ளுவர் திருநாள் விழாவில் வழங்கப்படும் விருதுகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது
அம்மா மென்தமிழ் தமிழ்ச் சொல்லாளர்

கணினியில் ஆங்கில மொழிக்கெனப் பிழை திருத்தி, சொல் திருத்தி வசதிகள் இருப்பதைப்போல், தமிழில் ஒற்றுப்பிழை, சந்தி, மயங்கொலி உள்ளிட்ட இலக்கணப் பிழைகள் ஏதுமின்றி எழுதத்தக்க வகையிலும், தவறுகளைத் தானே சுட்டிக்காட்டித் திருத்திக் கொள்ளும் வகையிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது .

சிறப்புக் கூறுகள்